HR Partner
- Vi ynder at blive en del af vore kunders virksomhed, og være deres HR
  afdeling


Mange mindre eller mellemstore virksomheder har ikke deres egen HR afdeling - ikke desto mindre er opgaverne ekstremt vigtige, idet fokus på trivsel og engagement skaber mere effektive medarbejdere.

HR Consulting bliver virksomhedens HR/personaleafdeling, hvor vi har en tæt relation. I oplever os, som en af jeres egne - vi kender jer og medarbejderne, og kommer hos jer i det omfang, der er behov for vores specialiserede HR kompetencer. Vi er aldrig længere væk end en telefon-opringning, og alle medarbejdere hos vore HR Partner kunder kan ringe til os. Hermed kan vi tage mange små ting i opløbet.

Med udgangspunkt i jeres forretning og strategi implementerer vi en række HR løsninger, som vi sammen med jer sikrer bliver gennemført optimalt, enten vi tager aktiv del eller sørger for, at jeres ledere og medarbejdere selv er klædt på til at gemmenføre.

Eksempel på HR løsninger:

- Fælles HR mindset i hele virksomheden
- Personalepolitik; ferie, fravær, løn
- Intern kommunikation
- Trivsels-, fastholdelses- og udviklingssamtaler
- Værdiafklaring og kompetenceafklaring
- Forandringsprojekter
- Medarbejder KPI’er, som understøtter forretningen

Du kommer til at opleve os som en værdifuld sparringspartner. Dine medarbejdere får mere opmærksomhed, hvilket resulterer i glade, motiverede og engagerede medarbejdere, som er effektive og yder en optimal indsats, så I i fællesskab når virksomhedens mål.

Kontakt HR Consulting - lad os blive jeres HR partner.
 
Som HR partner, bliver vi en del af virksomheden.


Med udgangspunkt i jeres forret-
ning og strategi implementerer vi en række HR løsninger. Resultat:

- mere effektive medarbejdere, som yder en optimal indsats.


Vi er der for jer med vores specialiserede HR kompetencer, og vi er aldrig længere væk end en telefonopringning.