Udvikling
- Involvér HR Consulting i udvikling af dine medarbejdere


Det er vigtigt, at dine medarbejderes kompetencer udvikles, så de til stadighed er parate til at møde de nye udfordringer, de bliver stillet overfor.

HR Consulting har værktøjerne til at afdække medarbejdernes adfærd, styrker og begrænsninger, foretrukken kommunikationsstil samt, hvad der driver og motiverer dem. Vi understøtter medarbejderne i at forstå sig selv bedre, og øge den personlige effektivitet.

Vi tilbyder desuden certificeret coaching med udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Forløbet er således helt unikt, og møder medarbejderen netop, hvor han/hun er på det pågældende tidspunkt. 

Når ledere og medarbejdere bliver bevidste omkring adfærd, kommunikation og motivationsfaktorer kommer de til at præstere optimalt - med andre ord fremmer HR Consulting medarbejdernes udvikling, så de lever op til virksomhedens målsætninger og krav. De får værktøjer, der gør dem i stand til at skabe ekstraordinære resultater.

Vi har succesfuldt gennemført individuelt tilpassede udviklingsforløb, ledertræning samt teamudvikling, med følgende overskrifter:

- Identifikation af styrker og begrænsninger
- Ændring af holdning og indstilling
- Kommunikation - kend din egen stil, hvordan opnår du bedst dine mål
- Samarbejde - bliv et team og kend hinanden
- Forandringsparathed
- Resultatorientering 
  fjern blokeringer, gamle vaner, mønstre og overbevisninger og bliv mere produktiv, og opnå de
  resultater du/firmaet gerne vil
- Forberedelse
  klæd dig på til opgaven - opvej fordele og ulemper. Bliv bevidst om muligheder og forhindringer
- Prioritering - tidsstyring - højere effektivitet
  vi lever i en fortravlet hverdag, hvor vi skal leve op til utrolig mange krav. Få system i
  tankerne, så du bruger ressourcerne rigtigt og ikke bliver ramt af stres
- Lederudvikling
  vi tager udgangspunkt i en forståelse af lederen selv, kigger på den ledelsesmæssige stil, og
  hvordan lederen udøver effektiv og motiverende ledelse

HR Consulting tilbyder udvikling, som skaber glade, motiverede og engagerede medarbejdere, der skaber resultater og præsterer optimalt.
 
Vi styrer processen med de mange kandidater.


HR Consulting har værktøjerne til at sikre den rette udvikling af dine medarbejdere.


Vi fremmer medarbejdernes udvikling, så de lever op til virksomhedens målsætninger og krav.


Medarbejderne får værktøjer, der gør dem i stand til at skabe ekstraordinære resultater.


Involvér HR Consulting i udvikling af dine medarbejdere.